Extrémne spolehlivý indikátor pro identifikaci trendu. Jelikož MetaTrader obsahuje jenom čárový indikátor, připravili jsme indikátor v provedení „Histogram“ ze kterého je na první pohled zřejmé v jakém trendu se instrument nachází.

My používame periodu CCI 50, a hodnotu pro nákup/prodej nad/pod úrovní +50/-50. Obchodníci úspěšne využívaji taky periodu CC14 a hodnoty +100/-100.

CCI je zajímavým prvkem pro stavbu svého obchodního systému, ale samozřejmě je potrebné ho doplnit o různé filtry a podobne.

Co to je Commodity Channel Index ?


Technický indikátor Commodity Channel Index (CCI) měří odchylku ceny komodity od její průměrné statistické ceny. Vysoké hodnoty indexu poukazují na neobvykle vysokou cenu ve srovnání s průměrnou a nízké hodnoty ukazují, že cena je příliš nízká. Navzdory svému názvu lze index komoditních kanálů použít pro jakýkoli finanční nástroj, nejen pro zboží.

Existují tři základní techniky používání indexu Commodity Channel:

 1. Hledání divergencí
  Divergence se objeví, když cena dosáhne nového maxima, a index Commodity Channel nemůže růst nad předchozí maxima. Po této klasické odchylce obvykle následuje cenová korekce.
 2. Jako indikátor překoupenosti/ přeprodanosti
  index komoditních kanálů obvykle pohybuje v rozmezí ± 100. Hodnoty nad +100 informují o stavu překoupení (a o pravděpodobnosti korekce ) a hodnoty pod 100 informují o stavu přeprodání (a o pravděpodobnosti korekce ).
 3. Jako indikátor identifikace trendu. Překročení nebo podkročení nulové linky a hodnoty +50/-50 je spolehlivým indikátorem změny trendu.

Výpočet

 1. Chcete-li najít typickou cenu. Musíte přidat HIGH, LOW a CLOSE ceny každého sloupce a poté vydělit výsledek 3.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

 1. Výpočet n-období jednoduchého klouzavého průměru typických cen.

SMA (TP, N) = SUM [TP, N] / N

 1. Odečíst přijatou SMA (TP, N) od typických cen.

D = TP – SMA (TP, N)

 1. Výpočet n-období jednoduchého klouzavého průměru absolutních hodnot D.

SMA (D, N) = SUM [D, N] / N

 1. Vynásobení přijatého SMA (D, N) o 0,015.

M = SMA (D, N) * 0,015

 1. Rozdělit M na D

CCI = M / D

Kde:
SMA – jednoduchý klouzavý průměr ;
N – počet období použitých pro výpočet.

Language »