Tento nástroj jsme vyvinuly jako velikou výzvu v době, kdy většina podobných nástrojů byla a je extrémně náročná na procesor, a chtěli jsme tenhle nástroj optimalizovat na “ processor friendly „. Dalším cílem bylo nástroj přizpůsobit užívatelsky tak, aby nebylo potřeba vstupovat do vlastnosti a interaktívně upravovat zobrazení funkcí přímo z grafu. Pevně doufáme, že i tenhle úkol se nám povedlo splnit a nástroj je „user friendly“. Ačkoli se jedná o poměrne složité výpočty s ohledem na historii povedlo se nám vyvinout tento rychlý a uzivatelsky příjemný analytický nástroj , který využívame denně k našemu obchodování.

Krátký úvod do metodologie Market Profile

Market Profile je jedinečný způsob organizace informací generovaných trhem.Profesionální obchodníci ho často používají, protože věří, že je to nejlepší způsob, jak vidět probíhající aukční proces.
Ačkoli nejde o obchodní strategii, pomáhá nám vidět trh, jeho trendy a rozsahy v jasném obrazu. Jinými slovy, profil trhu nám ukazuje, kde se účastníci trhu dohodli na reálné hodnotě podkladového aktiva. Ale také ukazuje oblasti, kde byl podklad nadhodnocen nebo podhodnocen.
Protože Market Profile sleduje cenu i čas, ukazuje nám aktivitu na trhu v kontextu jeho vývoje.
Jednou z významných výhod tržního profilu je, že jej lze použít na jakémkoli trhu podle vašeho výběru, jako je Forex, futures, kryptoměny nebo akcie. Pro zobrazení dat používá tržní profil grafy založené na TPO – Time Price Opportunity

Zmíněno výše, Market Profil je analytický nástroj pro organizaci dat.

Nejedná se o obchodní systém nebo strategii !

Důrazně doporučujeme prostudovat náš článek Market Profile – Jedinečný způsob čtení trhu

Na obrázku je základní obrazovka našeho Indikátoru Market Profile

Základní informace, které je z Market Profile možné vyčíst

Point of Control – POC

POC anebo bod kontroly označuje cenu kde se trh zdržoval v průběhu seance. Bod kontroly se v průběhu seance stále může měnit a statickým zůstane až ukončením seance. POC je jedným z nejdůležitejších údajů v teorii Market profile, protože je výsledkem férové ceny trhu. Historické POC se velice často chovají jako suporty a rezistence.

Value area – VA

VAH, VAL – Vale Area High, Value Area Low anebo Rovnovážná oblast. Value Area) je naprostým základem teorie aukce a Market Profile. Je to oblast cen, kde bylo zobchodováno cca 68 % objemu objednávek. Co nám vlastně tento statistický údaj říká? Oblast cen, na kterých bylo zobchodováno oněch 68 % objednávek, můžeme považovat za normální. Tyto ceny jsou obchodníky uznány jako férové. Nejsou ani příliš levné, ani příliš drahé. Pokud se tedy obchodovaný instrument obchoduje v rovnovážné oblasti, není podhodnocen ani nadhodnocen a trh je efektivní. Hodnota VAH, VAL se průběhu dne mění, a statickou zůstane až ukončením seance.

Initial Ballance – IB

Počáteční rozsah (IB) je rozsah, kdy cena se cena nacházela první dvě období TPO po otevření. Jinými slovy, počáteční zůstatek je rozsah první hodiny po otevření trhu. (výraz používaný v Market Profile)

Parametry indikátoru

Indikátor nabízí hned dva druhy nastavení parametrů.

Statické parametry

NÁZEVPOPIS
SESSION SETTINGS
SessionIntraday, Daily, Weekly, Monthly- Pro intraday nastevení je ptřebné nastavit začátek a konec každé seance, a počet seancí ve podné části tabulky
SessionsToCount: Number of sessions to count Market ProfilePočet zobrazených historických seancí. Optimální nastavení je 5 seancí. Nedoporučujeme trvale provozovat indikátor s větším počtem z důvodů velikého množství výpočtů, co může prinést spomalení systému. Platí pravidlo „Někdy je méně více.“
Range Value Area in % (implicitly 68%)Velikost plochy hodnot Value Area, implicitně se používá hodnota 68-70%.
Ignore_Saturday_Sunday;Hodnotu true použijeme pro započtení víkendu. Nastavení je aktuální jen u Kryptoměn.
Row SizeŠířka histogramového baru, čím je šířka nižší, tím je větší hustota výpočtú. Z důvodu optimálního provozu Nedoporučujeme velice nízke hodnoty. U forexu je optimální hodnota 20 a výše, u jiných instrumentů je důležité najít optimální hodnotu hustoty. Platí pravidlo „Někdy je méně více.“
Buy Level ColorMožnost volby barvy části histogramového baru Nákupních pozic
Sell Level ColorMožnost volby barvy části histogramového baru Prodejních pozic
Show row separatorsMožnost volby separátoru histogramové čáry
Font name for Labels of POC, VAH,VALMožnost volby fontu písma pro popisky
Font size for Labels of POC, VAH,VALMožnost volby velikosti písma pro popisky
Alerts on incorrect settingsZapnutí nebo vypnutí alertů upozorňujícich na nesprávne nastaveni
POC SETTINGS
Show POC LinesZapnutí nebo vypnutí čáry pro Point of Control
POC Lines TypeTyp čáry Point of Control
Show POC LabelZapnutí nebo vypnutí popisku pro Point of Control
POC ColorBarva čáry a popisku Point of Control
VAH/VAL SETTINGS
Show VAL, VAH LinesZapnutí nebo vypnutí čáry oblasti pro Value Area High/Low
VAL, VAH Lines typeTyp čáry Value Area High/Low
Show VAL, VAH LabelZapnutí nebo vypnutí popisku pro Value Area High/Low
VAL, VAH ColorBarva čáry a popisku Value Area High/Low
Value Area Background ColorBarva pozadí VA High/Low, v případe že je barva None nebude pozadí zobrazováno
INITIAL BALLANCE
Show IBZapnutí nebo zobrazení Initial Ballance
IB Lines typeTyp čáry Initial Ballance
IB ColorBarva čáry Initial Ballance
IB Background ColorBarva pozadí IB, v případe že je barva None nebude pozadí zobrazováno
IB Color LabelBarva popisku Range Initial Ballance
IB Label PositionUmístnění popisku Range Initial Ballance
RIGHT MP
Type right Market ProfileKombinované zobrazení společného profilu vyšších časových rámcú týden, měsíc na pravé strane grafu
Color right Market ProfileBarva čar histogramu
POC Color right Market ProfileBarva POC
VA Color right Market ProfileBarva čar histogramu mimo Value Area
DAILY HIGH/LOW
Daily high/low ON / OFFZapnutí nebo vypnutí čáry oblasti Denního High, Low
Color Line Daily high/lowBarva čáry Denního High, Low
Style Line Daily high/lowTyp čáry Denního High, Low
Show Labels Daily high/lowZapnutí popisků H,L
Sound Alert Daily high/lowZapnutí nebo vypnutí alertů upozorňujícich na nové High, Low
CONTROL PANEL
Panel PositionUmístňení dynamického odvládacího panelu, panel je možné na obrazovce minimalizavat anebo maximalizovat kliknutím na ikonu
Panel shift X-coordinateMožnost přesného umístnění na x-osi
Panel shift Y-coordinateMožnost přesného umístnění na y-osi
INTRADAY SETTINGSTohle nastavení je nutné pokuď chcete používat k obchodování Initial Ballance ( počáteční rozsah) určité seance. Spravidla používáme pre Forex a Európske Indexy 8:00, ale seanci si můžete rozdelit až do 4 Indradenných seancí

Dynamické parametry – Control Panel

Upozornění: Dynamické parametry si nástroj nepamatuje po zavření platformy (terminálu), proto je nutné mít svoje oblíbené nastavení trvale nastavené v statických parametrech.

Language »