Tento indikátor patří k základní výbavě každého tradera. Idikátor umí samozřejmě vypočítat všechny P,S,R z kteréhokoli časového rámce a zobrazit ve kterémkoli formátu: Classic, Woodie, Fibonacci a Camarilla. Umožňuje nastavení barev, typů a tlouštěk čar, textů popisu textu ceny a jiných.

Nasdaq 100 1H, pivot, suporty a rezistence – hodnoty levelů

Co to vlastně ten Pivotní bod je ?

Není tajemstvím, že většina parketových obchodníků ve svém obchodování nepoužívá žádné technické indikátory. Zajímá je jedině fundamentální pozadí a charakter cenové aktivity kolem důležitých úrovní podpory a odporu. Právě pivotní body jsou jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro identifikování těchto hladin.

Úrovně podpory a odporu (S/R) dělíme v zásadě na dva typy: historické a projektované. Historické úrovně určíme analýzou historické cenové aktivity, snadno je nalezneme podle toho, kde cena na levé straně grafu opakovaným kontaktem s příslušnou hladinou formovala support nebo rezistenci. Naproti tomu projektované úrovně hledáme výpočtem z historických hodnot.

Proč důvěrovat projektovaným hladinám ?

Důvod, proč důvěřovat projektovaným hladinám, je snadný. Jsou totiž kromě parketových obchodníků všeobecně akceptované milióny obchodníků, kteří jim přizpůsobují svá investiční rozhodnutí, čímž vzniká masová koordinovaná aktivita , která posílá trh jedním směrem. Společně s  Fibonacciho úrovněmi jsou pivotní body nejoblíbenějším nástrojem pro projektování úrovní S/R, což jim dává stejnou důležitost, jakou mají historické úrovně S/R.

Výpočet

Pivotní body se počítají ze tří hodnot předešlého dne: maxima (High – H), minima (Low – L) a zavírací ceny (Close – C). To znamená, že získaná data z denního grafu nám determinují hladiny, které se pak zpravidla používají na nižších timeframech (časových úsecích).

Klíčovou hladinou je samotný pivot , který se počítá jako aritmetický průměr H, L a C:

 • Pivot = (High + Low + Close) / 3

Pak následují tři (a více) hladiny odporu :

 • R1 = (2 * Pivot) – L
 • R2 = (Pivot – S1) + R1
 • R3 = (Pivot – S1) + R2

A konečně tři (a více) hladiny podpory :

 • S1 = (2 * Pivot) – H
 • S2 = Pivot – (R1 – S1)
 • S3 = Pivot – (R2 – S1)

Můžete se také setkat s úrovněmi označovanými jako M (midpoint), které se nacházejí vždy přesně uprostřed linií S/R.

Přidaná hodnota indikátoru

 • okamžité zobrazení projetovaných hodnot na kterémkoli časovém rámci
 • možnost výpočtu z kteréhokoli časového rámce
 • více metod výpočtu Classic, Woodie, Fibonacci a Camarilla.
 • úpravy typů, barev a tlouštěk čar
 • úpravy textů, polohy barvy, fontu a umístnění
 • možnost zobrazení ceny jednotlivých úrovní

Externí proměnné a jejich implicitní nastavení

Časový rámec pro otočné body 1 Day
Pivot TypeClassic
Calculation for PP LevelHLC/3 – Typical
Shows Lines all the way across chart (ray)No
Pivot colorBlueViolet
Pivot styleSolid(2px)
R1 colorMediumSeaGreen
R1 styleSolid(2px)
R2 colorMediumSeaGreen
R2 styleDash
R3 colorMediumSeaGreen
R3 styleDot
R4 colorMediumSeaGreen
R4 styleDash-Dot-Dot
S1 colorDarkOrange
S1 styleSolid(2px)
S2 colorDarkOrange
S2 styleDash
S3 colorDarkOrange
S3 styleDot
S4 colorDarkOrange
S4 styleDash-Dot-Dot
Show Labels for each lineYes
Left Label Positionup
Right Label Positionup
Bar offset for right Labels (+for futures)0
Font name for LabelsArial
Font size for Labels8
Show Price in LabelYes

Language »