Indikátor Inside Bar je založen na jedné z nejznámějších svíčkových formací. Indikátor identifikuje InsideBar na vyšších timeframe například 1H, 4H, 1D a podobně. Následně jsou vykreslené čáry HL Mother Baru a Inside Baru viditelné na nižších timeframe, aby bylo možné co nejpřesneji vstoupit do obchodu. Zároveň vypočítá a zobrazí hodnotu Range daného inside baru.

USDCHF na M5 Timeframe
Ten samý pár USDCHf na 1H Timeframe

Co je to Inside Bar?

Inside bar popisuje svíčkovou formaci vytvořenou na svíčkovém grafu. O Inside baru lze mluvit, když se vytvoří vnitřní svíčka uvnitř větší svíčky. První svíčka (mothers bar) určuje důležité maximum (či minimum) – vnitřní svíčka musí mít maximum pod maximální hodnotou první svíčky a své minimum nad jejím minimem. Jednoduše řečeno, formace inside bar vznikne ve chvíli, kdy maximální a minimální hodnota svíčky se nachází uvnitř svíčky předchozí. Vlastně se jedná o svíčku, která zcela pohltí svíčku následující. Outside bar nastává v situaci opačné – první svíčka je zcela pohlcena svíčkou následující.

Metody obchodování

Základem obchodování je využití stopových příkazů, kdy umisťujeme příkaz k nákupu (buy stop) nad maximální hodnotu a příkaz k prodeji (sell stop) pod minimální hodnotu velké svíčky. Tato technika je konzervativní, opatrnější, spekulujeme na to, že mother bar vytvořila pásmo, uvnitř kterého cena konsoliduje a jakmile dojde k proražení pásma, trend bude pokračovat v daném směru. Existuje i agresivnější způsob, a to je proražení minimálních a maximálních hodnot na inside svíčce.

Upozorňení: Je velice důležité využívat tuto metodu s konfluencí trendu a zároveň respektovat potenciál k nejbližším SR zónám.

Přidaná hodnota indikátoru

  • automatická identifikace formace na nastaveném časovém rámci
  • viditelnost high a low čar u Motherbarů a Inside barů na nižších časových rámcích, což je důležité pro nastavení vstupů do obchodu
  • automaticky vypočtená hodnota Range umožňuje stanovit si risk management pro plánovanou pozici ( StopLoss je optimální uvažovat až na opačné straně Range a podle toho stanovovat velikost pozice)

Externí proměnné

Period to find Inside BarPerioda na které má být InsideBar identifikován
Number Of Dayskolik dní zpětně mají být IB zobrazeny
Rectangle Fill ColorBarva plochy celé range IB
Color of the Mother Top LineBarva horní čáry MotherBaru
Color of the Mother Bottom LineBarva spodní čáry MotherBaru
Width of the Mother LinesTlouštka horní a dolní čáry MotherBaru
Mother Lines StyleTyp čáry horní a dolní čáry MotherBaru
Color InsideB the Top LineBarva horní čáry Inside Baru
Color InsideB the Bottom LineBarva dolní čáry Inside Baru
Width of the Inside LinesTlošťka horní a dolní čáry Inside Baru
Inside Line StyleTyp horní a dolní čáry Inside Baru
Label ColorBarva popisu hodnoty Range
Label PositionPozice popisu hodnoty Range
Label Font SizeVelikost písma popisu hodnoty Range
Label Font TypeTyp písma popisu hodnoty Range
Range UnitJednotky ve kterých má být zobrazena hodnota Range pips/points
Alert of New Inside BarUpozornění na vytvoření nového InsideBaru

Language »