Úrokové sazby a LIBOR


Víme, že na forexu vždy obchodujeme dvě měny, jednu měnu nakupujeme a jednu měnu prodáváme. Každá měna má přitom vlastní úrokovou sazbu. Úroková sazba na účtu v amerických dolarech je jiná než úroková sazba na účtu v maďarských forintech; to vědí všichni, kteří mají vedeny bankovní účty v různých měnách. Kvůli nabídce a poptávce jakož i ovlivňování úrokových sazeb centrální bankou tak každá měna má jinou hodnotu úrokové sazby.

LIBOR

Úrokové sazby různých měn zobrazuje LIBOR, což je londýnská mezibankovní úroková sazba. Tuto sazbu stanoví londýnské banky, které ji tvoří vzájemný půjčováním si peněžních prostředků. Přesněji řečeno LIBOR kompiluje BBA (British Bankers Assosiation) na zákalade fixingu úrokových sazeb vybraných bank. Od ní se odvíjejí sazby úroků na měny na všech ostatních trzích.

Abychom byli přesní musíme uvést, že jako u všech finančních instrumentů, tak i při úrokových sazbách existuje Bidů sazba a offerová sazba. LIBOR (London Interbank Official Rate) je právě offerová sazba, za kterou banky peníze půjčí a libido (London Interbank Official Rate) je sazba, za kterou si banky v průměru za daný den peníze půjčí.

Z ceny LIBOR a libido odvozuje úrokové sazby každý broker. Úrokové sazby, které poskytuje broker můžeme najít například na webové stránce každého brokera.

Ilustračne- sadzby z r. 2009

 

Vidíme, že při některých sazbách je záporná cena, což je způsobeno tím, že cena libido nebo úrokové sazby za půjčení si dané měny je záporná, což znamená, že banky nechtějí danou měnu vlastnit. Průměrná úroková sazba je proto pro některé měny a některé období záporná.

Úrokový diferenciál


Víme, že každá měna má svou vlastní úrokovou sazbu. Z předchozího obrázku jsme viděli, že úrokové sazby se neposkytují pouze na delší úložky ale i na velmi krátké úložky jako je jeden den. Na trhu proto existuje i denní sazba, která se nazývá over-night (O / N) nebo sazba na jednu noc. Proto pokud si půjčíme peněžní prostředky na jednu noc musíme danou sazbu zaplatit. Co to však znamená půjčit si prostředky na jednu noc?

Konec dne

Konec dne nazýváme také End of Day (EOD). Jak jsme již řekli v předchozích článcích, koncem dne na Forexu je většinou 23:00 CET nebo 21:00 GMT. Přesněji je koncem dne 5:00 PM EST, což je pět hodin odpoledne newyorského času. Během změny letního a zimního času nastává na dva týdny časový posun, kdy se 23:00 posouvá o hodinu jedním nebo druhým směrem.

Konec dne je důležitý proto, že pokud přes tento čas máme otevřenou jakoukoliv pozici, tak se upravuje o úrokový diferenciál. Jednoduše platí, že pokud jsme například prodali EURUSD , tak jsme krátcí na euru a delí na dolarech. Pro euro tedy platíme úrok a pro dolar ho získáváme. Stačí, abychom měli pozici otevřenou pouze pár sekund přes konec dne a vystavujeme se tedy působení úrokových sazeb. Většina intradenní ch obchodníků uzavírá své pozice do 23:00 aby se nevystavovali úrokovým sazbám.

Princip fungování úrokových sazeb (carry trades)

Abychom přesně pochopili proč se otevřená forexových pozice musí během noci upravit o úrokové sazby, tak si ukažme alternativní pohled na forex . Mnoho obchodníků totiž vyhledává úrokové sazby jako zdroj svých zisků, je to jedna z nejjednodušších forexových strategií nazývaná “ carry trades „. Ukažme si princip, na kterém je strategie carry trades založená:

Představme si, že sazby na dolar jsou tak nízké, že se vyplatí si vzít dolarový úvěr. Pokud bychom si vzali roční úvěr, tak z předchozí tabulky víme, že dolar si můžeme půjčit za 0,939%. (Pozn. Nyní však vystupujeme z pohledu top banky, jako fyzická osoba máme sazbu upravenou o rizikové přirážky). Naopak na druhé straně existují měny, které poskytují vysoké úrokové sazby, jako například australský dolar . Kdybychom investovali do něj, tak na roční bázi získáme 5,168%.

Tento obchod vlastně můžeme jako banka kdykoliv i provést. Takže si půjčíme americké dolary na rok za 0,939%, změníme je na australské dolary a ty vložíme do banky na rok za 5,168%. Takovým způsobem jsme po roce na úrocích získali 4,229%. Pokud se tedy nezmění kurz AUDUSD tak tato částka je našim výnosem. 4,229% nazýváme úrokový diferenciál a ukazuje potenciál zisku na dlouhodobé, roční pozic na AUDUSD .

Obchod na Forexu je proto totéž jako půjčení si jedné měny, její následná konverze do druhé měny a držení této měny. Menu, kterou prodáváme jsme si jako kdyby od banky půjčili a měnu, kterou nakupujeme jsme jako kdyby bance půjčili.

Všechny otevřené pozice na forexu přes konec dne jsou upravovány právě o daný úrokový diferenciál pomocí swapových bodů. Naopak, pokud obchodujeme na forexu pouze intradenně a všechny pozice uzavřeme do konce dne, tak se nás úrok vůbec netýká.

Swapové body


Viděli jsme, že na forexu se vyplatí nakupovat dobře úročené měny a prodávat horší úročené měny. V jednoduchosti můžeme říci, že pokud nakoupíme například EURHUF a necháme pozici otevřenou po několik dní, tak na úrocích ztrácíme. Naopak, pokud EURHUF prodáme, tak na úrocích získáváme. Více si o tomto principu řekneme v kapitole obchodních strategií, konkrétně o způsobu fungování „carry trades“.

Swapové body

Swapové body nám odrážejí to, kolik získáváme nebo ztrácíme na každé otevřené pozic na Forexu . Devizový swap je derivát , který můžeme považovat dohodu dvou stran o tom, že si budou vyměňovat plynoucí úrokové sazby z různých jmen. Od něj se odvádějí právě swapové body, avšak více si o nich kvůli jejich modifikacím a komplikovanosti mluvit nebudeme. Důležité je však vědět jen to, že swapové body odrážejí rozdíl úrokových sazeb dvou měn, které obchodujeme.

Pokud chceme swapové body vypočítat, použijeme následující vzorec:

přičemž
r1 je úroková sazba hlavní měny
r2 je úroková sazba vedlejší měny
spot je aktuální devizový kurz
D je doba platnosti

Nezapomeňme však, že r1 jakož i r2 jsou jiné pro nákup swapu a jiné pro jeho prodej, protože při nákupu si jednu měnu vždy půjčujeme za offerovú cenu a druhou půjčujeme za bidů cenu, a při prodeji opačně. To znamená, že swap má jinou hodnotu pro nákup páru a jinou hodnotu pro jeho prodej.

Sledování swapových bodů

Swapové body však nemusíme pracně kalkulovat, najdeme si je například na stránce každého brokera , kde každý den kalkuluje swapy pro všechny měnové páry a krosy .

tabulka je ilustračná

Swapové body – příklad


Ukázali jsme si jak se počítají swapové body a nyní se podívám na to, jak se používají v praxi. Uveďme si příklad obchodu AUDUSD :

Rozhodli jsme se, že nakoupíme měnový pár AUDUSD , neboť jak fundamenty tak i technika vypadá dobře. Obchod zrealizujeme na spotu, čili na okamžité tržní ceně. Řekněme, že AUSUSD nakoupíme na úrovni 0,8123. Nakoupili jsme tak lépe úročenou menu – australský dolar , a prodali horší úročenou menu – americký dolar . Víme, že úrokový diferenciál mezi těmito dvěma měnami je kladný a proto bychom měli z daného obchodu profitovat.

Avšak musíme si dávat pozor na to, že ne vždy kladný úrokový diferenciál znamená náš kladný úrokový výnos. Mluvili jsme totiž, že LIBOR je mezibankovní úroková sazba a my rozhodně nemůžeme získat tak dobré úrokové sazby než banky. Proto se úrokové sazby na straně bidu jedné měny jakož i na straně Offer druhé měny zhorší. Proto malý pozitivní úrokový diferenciál počítán na základě LIBOR pro nás může znamenat negativní úrokový diferenciál počítán na základě našich sazeb, které nám dá broker. Proto jediným relevantním zjištěním, zda na úroku budeme vydělávat nebo předělávat je kontrola swapových bodů. Podívejme se proto na swapové body na pozic AUDUSD :

tabulka je ilustrační

 

Vidíme, že swapové body jsou negativní pro dlouhé i pro krátké pozice.

Aplikace swapových bodů

Nakoupili jsme AUDUSD na úrovni 0,8123 a protože se trend zdá růstový, rozhodli jsme se držet pozici otevřenou i během noci. Proto naše otevřená pozice o 23:00 bude upravena o swapové body. Úprava probíhá jednoduše: od našeho kurzu se odečtou swapové body za dlouhou pozici. Náš kurz se tak změní z 0,8123 o -0,000069 na 0,81223. Vidíme, že swapové body za drženou pozici jsou menší než jeden pip. Tyto swapové body se od naší pozice odečetli, což znamená, že nám zlepšily kurz o 0,69 bodu. Na otevřené pozic na AUDUSD jsme tak za jednu noc získali 0,69 pipu.

Avšak v případě, že bychom pozici na AUDUSD prodali, pak bychom na obchodě během noci ztratily až 1,03 bodu, čili naše krátká pozice by se zhoršila o 1 pip na 0,8122 bodu. Při krátkých pozicích proto na negativních swapových bodech ztrácíme a na pozitivních získáváme. Při dlouhých pozicích na negativních swapových bodech získáváme a na pozitivních swapových bodech ztrácíme.

Demoverze a swapové body

V době psaní článku pozice na demoverzi SaxoTrader nejsou upravovány o swapové body a hodnota pozic se tak nemění.

Forward


Velká většina spekulativních obchodů na forexu jsou spotové obchody, které se provádějí na současných cenách. Oproti tomu velká většina obchodních transakcí firem jsou forwardy , které mají datum splatnosti v nějaký budoucí datum.

Spotové transakce

Na mezibankovním trhu je úzus, že všechny obchody provedené dnes se zrealizují až o několik pracovních dnů. Důvodem je to, aby banky měly čas převést peníze z jednoho účtu na druhý účet a celou transakci řádně zaúčtovat. Proto je datum splatnosti na forexu běžně T + 2 a pro akcie a dluhopisy T + 3. To znamená, že pokud bychom provedli forexový obchod EURUSD na mezibankovním trhu, tak celá transakce se fyzicky provede až o 2 pracovní dny později než byl obchod ve skutečnosti dohodnutý. Taková transakce se nazývá spotová transakce. Opakem spotové transakce je forwardová transakce, která se provede v určený datum v budoucnosti.

Většina brokerů si však zjednodušila vyrovnávání spotových obchodů, protože nemusejí peníze posílat na zahraniční účty a většinu transakcí tak provádějí okamžitě. Proto se nám při provedení obchodů na SaxoTrader zobrazuje datum splatnosti T + 2, ale ve skutečnosti se všechny uzavřené obchody vyrovnají během noci po konci dne. O tom si však řekneme později.

Forwardové transakce

forwardové obchody jsou obchody, které se vyrovnávají v budoucnosti a proto se vlastně skládají ze dvou obchodů: spotu a swapu. Forward tak můžeme chápat jako dohodu, že obchod zrealizujeme v budoucnosti, což však znamená, že do hry přicházejí úrokové sazby. Naše transakce se tak musí upravit pomocí swapu o úrokové sazby až do doby splatnosti obchodu.

Strukturu forwardového obchodu nejlépe vidíme na obrázku forexový spotový obchod, kde si však jako datum splatnosti zvolíme datum v budoucnosti. Jako příklad si uvedeme 3-měsíční forward na AUDUSD :

 

Vidíme, že 3-měsíční kurz je odlišný od spotového kurzu (0,8970) zhruba o 75 pipů. Toto by byl náš úrokový výnos pro případ, že by se kurz AUDUSD za 3 měsíce obchodoval na současné úrovni 0,8971. Protože pokud bychom forward nakoupili, tak nakoupíme na úrovni 0,8895 a při nezměněném kurzu bychom mohli prodávat na úrovni v okolí 0,8970. Tímto obchodem bychom tak získali 75 bodový profit. To je také důvodem, proč mnoho obchodníků rádo obchoduje na úrokový diferenciál.

Language »