Forex a jeho výhody


Forex je nejoblíbenější finanční trh . Není to náhodou. Foreign Exchange, devizový nebo měnový trh má na rozdíl od ostatních trhů obrovské výhody. Mezi ně patří zejména vysoká likvidita , což znamená, že na trhu se nachází velké množství účastníků se zájmem kupovat a prodávat. Tím se vytvářejí dobré obchodní podmínky, zejména co se týče nízkých nákladů na vstup do pozice nebo malé obchodní marže. Shrňme si hlavní výhody forexu:

• Trh je otevřený 24 hodin denně (neděle večer – pátek večer)
• Nízké spready při obchodování (poplatek od 0,013%)
• Vysoká likvidita (možnost obchodovat velké objemy)
• Vysoký pákový efekt (nízká požadavek na marži)
• Sofistikované platformy (automatické a poloautomatické nastavení, pomůcky)
• Obchodování v reálném čase a na reálných cenách (skutečné živé ceny)

Přestože Forex poskytuje obrovské množství výhod, zdaleka není nejjednodušším trhem. Problémem je, že výborné obchodní podmínky často nutí obchodníky dělat „Overtrading“ nebo obchodovat více než by bylo vhodné. To vytváří tlak na kapitál klienta zejména v situacích velkých tržních pohybů. Proto klíčem při obchodování forexu je Money management, o kterém si povíme více později. Na začátek stačí, když budeme vědět, že Forex poskytuje množství výhod ale i rizik v případě, že trader podcení pákový efekt na forexu a používá mnohem vyšší pákový efekt jak by bylo rozumné.

Forex je o obchodování světových měn nebo dlouhodobém investování do světových měn. Investiční kapitál se přesouvá mezi zeměmi a jejich jmény a právě přesun tohoto kapitálu způsobuje pohyby devizových kurzů. Uvědomme si, že na každém finančním trhu platí totéž jako na forexu , že ceny vznikají na základě změny nabídky a poptávky. Pokud začnou investoři preferovat euro nad americkým dolarem protože očekávají, že kapitál vložený do eura se zhodnotí lépe než kapitál vložený do dolarů, pak hodnota dolaru bude pod tlakem vyšší nabídky klesat vůči euru , po kterém bude poptávka růst. Forex je tak zejména o hledání trendů vývoje světových měn. Mnoho obchodníků tak dělá chybu v tom, že se soustředí na hledání rovnovážné ceny mezi jmény a obchodování jejich oscilací, což je z dlouhodobého hlediska ztrátovou strategií.

Forex je o obchodování dvou měn navzájem nebo o dlouhodobějším investování do zajímavých jmen. Drtivá většina zájmu obchodníků spočívá ve snaze spekulovat na cenovém pohybu dvou jmen a tomu se budeme v dalších článcích prioritně věnovat.

Hlavní světové měny


Každá světová měna má své vlastní označení, svůj kód nebo ticker, které ji jasně specifikují. Kromě toho mají měny i své niky, které tradeři ve svém žargonu neustále používají. Následující tabulka udává nejpoužívanější světové měny:

Velká většina uvedených jmen je volně obchodovatelná. Znamená to, že jejich kurz nebo ceny určuje převážně trh. Oproti tomu některé z uvedených jmen nejsou volně obchodovatelné, jejich kurz určuje centrální banka a to tak, že stanoví buď fixní kurz nebo pásmo, ve kterém se může kurz obchodovat. Další alternativou je stanovení koše volně vyměnitelných jmen, od kterého se bude kurz vyvíjet. Centrální banky tak hrají hlavní roli při obchodování forexu, o čem si řekneme více v sekcí při fundamentální analýze.

Rozdělme si tu však měny na volně vyměnitelné (floating) a obchodovatelné pouze jako NDF nebo non-delivery forwardy.

Měnové páry a krosy


Pokud chceme na forexu obchodovat, můžeme využít dva hlavní způsoby. Prvním je obchodování jedné měny vůči druhé měně, druhým způsobem je obchodování jedné měny, vůči koši ostatních měn. Prvním způsobem většinou spekulujeme na růst nebo pokles jedné měny vůči druhé. Druhým způsobem se investuje do jedné měny, která by měla posílit nebo oslabit vůči ostatním měnám (koši měn). Jak koš měn si můžeme představit například dolarový index, který měří výkonnost dolaru vůči šesti ostatním hlavním světovým měnám. O dolarovém indexu si povíme později. V této části nás bude zajímat obchodování jedné měny vůči jiné měně.

Pokud chceme obchodovat euro vůči dolaru, tak budeme obchodovat měnový pár EUR / USD což také zapisujeme jako EURUSD . Pokud má například EURUSD hodnotu 1,5 znamená to, že jedno euro má hodnotu 1,5 dolaru. Pokud budeme obchodovat měnový kros GBPJPY a ten má hodnotu 160 znamená to, že jedna britská libra má hodnotu 160 japonských jenů.

Dvojice měn rozdělujeme na měnové páry a měnové krosy . Americký dolar má dlouhodobě pozici nejpoužívanější světové měny a proto pokud měnová dvojice obsahuje americký dolar , tak se nazývá pár, pokud americký dolar neobsahuje, nazývá se kros . Kros, protože například obchodování EURJPY probíhá přes křížové obchodování párů EURUSD a USDJPY .

Vidíme, že páry a krosy mají své vlastní zápisy. Tyto se vykrystalizovaly samovolně během historie a jejich zápis se běžně používá v jednotném tvaru. Pokud například obchoduji dolar oproti euru , tak běžný zápis tohoto měnového páru EURUSD , čili euro na prvním místě a dolar na druhém místě. Následující tabulka ukazuje nejčastěji zápisy hlavních měnových párů a krosů :Důležité také je to, že kde leží hlavní likvidita obchodování měnových krosů . Většina jmen se obchoduje zejména vůči dolaru, proto nejlepší likvidita bude na párech EURUSD nebo GBPUSD . Obchodování EURGBP proto nebude tak likvidní jako obchodování párů a mnoho krát bude cena na EURGBP vytvářena přes udané měnové páry. Měny evropských zemí však budou mít nejlepší likviditu vůči euru , neboť právě vůči euru probíhá většina obchodních vztahů subjektů dané země.

Body a pipy


Řekli jsme si, že samotné měny i měnové páry mají své vlastní zápisy. K standardním zápisem patří i vyjádření nejmenších změn pohybu ceny finančního instrumentu . Historicky nejmenší změnu ceny instrumentu nazýváme pip nebo bod. Ceny finančních instrumentů proto kótujeme nebo udáváme v pipoch.

Pro většinu hlavních měnových párů platí, že nejmenší možná změna pohybu byla 1/10000 nebo 0,0001, čili například pro EURUSD se běžně kótuje cena na 4 desetinná místa, například 1,5431. Následující tabulka ukazuje velikost pipů pro všechny základní měnové páry a krosy .

Situace se však mírně zkomplikovala příchodem elektronického obchodování. Elektronické obchodování výrazně zvýšilo likviditu a konkurenci poskytování cen marekt-Maker. Ti tak začali kotovat nebo udávat ceny dokonce v menších hodnotách jako je pip – ve frakcích pipu. Někteří brokeři stále kotují nejmenší cenové změny v pipoch, jiní se snaží zlepšovat své ceny a kotují v desetinách pipu, čili kotují frakce.

Proto se můžeme například při EURUSD setkat se čtyřmi i pěti desetinnými místy kótování. Nicméně důležité je pamatovat si, že nejmenší verbální používaná jednotka EURUSD je jeden pip a vždy dále ji budeme považovat za nejmenší možnou změnu.

Výpočet zisku a straty


Výše zisku nebo ztráty z pozice je pro nás klíčová informace a proto se jí výpočtu budeme v této kapitole věnovat. Začněme ze základními pravidly:

Objem obchodu je vždy vyjádřen v první měně

Pokud nakoupíme 50,000 EURUSD , tak jsme nakoupili 50,000 EUR , když prodáme 100,000 GBPUSD , tak jsme prodali 100,000 GBP . Pokud nakoupíme 60,000 NOKSEK, tak jsme nakoupili 60,000 SEK.

Zisk nebo ztráta pozice se vždy vyjadřuje v druhé měně

To znamená, že pokud obchoduji EURUSD nebo GBPUSD , tak zisky a ztráty budou vždy v amerických dolarech. Pokud obchodujeme EURJPY nebo AUDJPY, tak zisky nebo ztráty budou vždy v japonských jenech. Pokud obchodujeme EURGBP, tak zisky a ztráty budou vždy v britských librách. Při obchodování EURCZK se vždy zisky a ztráty vedou v českých korunách.

Příklad výpočtu zisku a ztráty

Představme si, že nakoupíme EURUSD na úrovni 1,4551 v objemu 100,000 EUR . Co uděláme tímto obchodem? Nakoupíme 100,000 EUR a prodáme 145,510 USD . Naše pozice proto bude vypadat následovně:

Nákup 100,000 EURUSD za 1,4551: +100,000 EUR – 145,510 USD

Po čase se rozhodneme pozici uzavřít na úrovni 1,4721. Při uzavření bude naše pozice vypadat následovně:

Prodej 100,000 EURUSD za 1,4721: -100,000 EUR +147,210 USD


Pokud obě naše pozice spočítáme, tak dostáváme:Ukázali jsme si tak jednoduchý způsob jak dokážeme vypočítat zisk nebo ztrátu z jakékoliv pozice.

Výpočet zisku a straty v mene účtu


Představme si, že náš obchodní účet je veden v EUR . Je to měna, v níž jsou vyjádřeny všechny výrobky, které nakupujeme a proto je pro vedení našeho účtu nejpřirozenější. Pokud však obchodujeme měnové krosy jako GBPJPY nebo EURHUF , tak zisky jsou dosahovány v jenech nebo forintech a ty musíme ještě jednou překonvertovat na menu našeho účtu.

Uveďme si příklad tohoto výpočtu:

Prodáme GBPJPY na úrovni 150,24 v objemu 10,000 GBP a po čase jej nakoupíme na úrovni 150,75. Jaká je naše ztráta? Zapišme si transakci do tabulky:


Vidíme tak, že pokud je náš účet vedený vv jiné měně než je dosažen zisk / ztráta z obchodu, tak musíme překonvertovat náš zisk / ztrátu do měny účtu. V tomto případě eura .

Pravidla při konverzí zisků a ztrát


Tato konverze však probíhá plně automaticky a my nemusíme dělat žádný úkon, vše za nás udělá broker. Někteří brokeři tuto konverzi jedné měny do měny účtu provedou automaticky hned po skončení obchodu, jiní brokeři počkají do skončení obchodního dne. Mezibankovním standardem je počkat do skončení obchodního dne, tedy do 23:00.

Za danou transakci si však někteří brokeři mohou žádat vyplacení poplatku, řekněme na úrovni 0,5% z objemu zisku nebo ztráty. To je poplatek pro nás téměř zanedbatelný, avšak je přítomen. Tento poplatek si přičítají ke kurzu nimž konverzi provádějí, v našem případě EURJPY . Proto nás automaticky napadá otázka v jaké měně si otevírat obchodní účet. O tom si řekneme více v jedné z dalších kapitol.

Velikost pozic a jednoho bodu


Velikost pipu nebo bodu je pro nás klíčová informace, protože všechny naše zisky nebo ztráty počítáme v pipoch a až podle velikosti pozice víme, jakou velikost má tento zisk nebo ztráta v dolarech. Ještě předtím než se dostaneme k hodnotě jednoho pipu, řekněme si více o velikosti pozic. Běžně používáme pro velikost pozic následující terminologii:

Proto pokud zobchodovat pozici o velikosti 20,000 řekneme, že jsme zobchodovalo 2 miniloty, když otevřeme krátkou pozici 400,000, tak jsme prodali 4 loty a v případě, že nakoupíme objem 6,000, tak jsme nakoupili 6 mikrolotov.

Podle předchozích výpočtů bychom tak věděli vypočítat velikosti jednoho pipu při různých objemech. To ukazuje následující tabulka:


Z uvedené tabulky vidíme, že velikost bodu je stejná například při EURUSD jakož i při GBPUSD . Podobně je to i při obchodování AUDJPY, GBPJPY nebo EURJPY , kde je hodnota jednoho pipu stejná.

Language »